Karaktärer

.

Vad kan jag spela?

Majoriteten av spelarna skall spela gamla gudar från olika mytologier och panteon. Därtill finns det begränsad möjlighet att spela andra mytologiska väsen såsom änglar, demoner, nornor, sfinxar, etc., samt någon enstaka människa som råkat trilla in. Dessutom är alla karaktärer som förekommer i Sandman universumet i teorin tillgängliga, inklusive en del av The Endless, samt de gudar och väsen som förekommer i boken/serien American Gods

 

Gudarnas tillvaro

Det finns ingen definitiv sanning i följande text och om den strider för  mycket mot din personliga syn på gudar så kan du välja att ignorera den totalt.

Gudar, samt alla andra mytologiska väsen, föds ur människornas (eller övriga organismers) drömmar, hopp, förtvivlan och rädslor, och livnär sig på deras tillbedjan och tro. Människornas tro är byggstenarna för en gud, men inte drivkraften. Gudar är självständiga varelser med otrolig makt att påverka mänskligheten och dess omgivning. Gudarnas makt är kopplad till antalet tillbedjare. Varje bön och varje gudasaga som berättas är en källa av kraft. Det innebär även att vissa gudar är mäktigare än andra.

Alla gudar är stolta, men stoltheten kan ta olika uttryck. Många gudar skulle aldrig bryta ett löfte, medan det för andra ligger i deras natur. Vadslagningar är vanliga. Insatserna är ofta höga, vadet märkvärdigt och utfallet kan ha långtgående konsekvenser. De flesta gudar är dessutom dåliga förlorare och söker ofta revansch eller hämnd för att återbörda sin heder. En direkt kraftmätning mellan två gudar är synnerligen ovanlig och istället utkämpas konflikter genom prövningar på vishet, intelligens, mod eller andra dygder.

En gud existerar på ett annat plan än människorna, men kan även välja att vandra bland de dödliga. Människor som fifflar med det ockulta kan ibland lyckas korsa barriärerna mellan de olika planen och kanske även manipulera en gud efter sin egen vilja. Gudar kan välja hur de framstår och kan existera både i människoliknande form och exempelvis som ett kosmiskt moln av blixt och dunder. 

Gudarna är inte lika mäktiga längre. De som är lyckligt lottade har ett fåtal tillbedjare kvar, andra får nöja sig med att pryda souvenirtallrikar från Rhodos, men så finns det också de som upphör att existera vart eftersom de gamla urreligionerna glöms bort. Det är en ständig kamp för överlevnad och många gudar har försökt ”förnya” sig. Det talas om fruktbarhetsgudinnor som underhåller på nattklubbar, solgudar som öppnat resebyrå och krigsgudar som övergett alla heder för att livnära sig på sinneslös slakt. På grund av dess framträdande roll i människornas föreställningar är Helvetet det mäktigaste riket i Universum, och att härska över Helvetet skulle innebära en säker och mäktig existens.

Vart efter att människornas uppmärksamhet, hopp och drömmar riktats åt andra håll så har vi samtidigt uppkomsten av nya gudar. Bland de största är Mr. WorldMedia och Technoboy, men varför inte också Kapitalismen, Terrorism och Cheezburger.

 

The Endless

I Sandmans universum finns dessutom sju stycken entiteter vid namn ”The Endless”. Dessa är personifieringar av universella koncept och urkrafter som skapelsen vilar på. De flesta gudar hyser stor respekt för the Endless, i synnerhet Dream som är alla drömmars härskare och därmed alla gudars skapare. The Endless må stå högre än gudarna och är på många sätt mer enkelspåriga, men ändå händer det att The Endless uppvisar förvånansvärt mänskliga drag och känslor, såsom kärlek, hat och glädje. The Endless består av:

Destiny (ödet)
* Death (döden)
Dream (dröm)
Destruction (förstörelse)
* Desire (begär)
* Despair (förtvivlan)
* Delirium  (förvirring)

Det är möjligt att spela Endless markerade med stjärna (*). Att spela en Endless betyder att man har ett förhöjt ansvar för att skapa spel åt sina medlajvare. The Endless gör inget anspråk på Helvetet, men har sina egna åsikter om vem som borde få nyckeln. Tillsammans med Dream kommer andra närvarande Endless att besluta vem som blir Helvetets nya härskare.

 

Tänkvärt

Förutom att välja en karaktär som känns inspirerande för dig så bör du också ta i beaktande dennes motiveringar: Varför har hen kommit till drömriket? Vill hen ha nyckeln? Stöda en kollega? Förhindra att en rival får den? Gotta sig i spektaklet, eller någon annan orsak? Tänk också på hur din roll kommer att fungera på lajvet. Guden av fjärillar kanske inte har lika mycket orsak att vara på platsen som guden för det lokala dödsriket.

Det kan vara roligt att lajva i panteon, d.v.s. i en grupp med gudar från samma mytologi, men spelledningen rekommenderar ett panteon på maximalt 5 gudar. Om det visar sig att det blir fler från samma mytologi så önskas det att man delar in sig i mindre grupper med inbördes rivalitet. Det går givetvis utan problem att också lajva ”ensam” eftersom du definitivt skall ha relationer med gudar från andra panteon.

Spelarens kön, ålder eller kropp har absolut ingen betydelse för vilken gud eller varelse du kan spela.

Vet du inte vad du skall spela? – Ta kontakt med spelledaren! Han har idéer och förslag!

 

Rolltilldelning

Vid anmälningen uppger spelaren två förslag för sin tilltänkta roll. Spelledaren försöker alltid tillgodose spelarens första preferens, men för att skapa ett bra lajv krävs balans i karaktärsgalleriet. Alla kan inte spela Endless, människor eller nya gudar, och spelledaren förbehåller sig rätten att neka vissa rollönskemål för lajvets bästa. Besvikelse kan förhoppningsvis undvikas om man tidigt (redan innan anmälningen öppnar) tar kontakt med spelledaren för att bolla idéer! 

Rolltilldelningen sker i två omgångar:
Alla som anmält sig under den första veckan (8-14 oktober) kommer att ingå i den första rolltilldelningen och få tilldelad en roll strax där efter. Alla som anmäler sig efter 14 oktober kommer att få tilldelat sin roll vart efter.

Längst nere på denna sida kan du se vilka roller som redan blivit tilldelade.

 

Rollskrivning

Deltagarna skriver sin roll i helhet, inklusive alla relationer och intriger. Nybörjare kan däremot få hjälp av en så kallad lajvfadder : ) Instruktioner fås av spelledaren i samband med att man får sin tilldelade roll. Spelledaren samt en assisterande rollkoordinator kommer att finnas till hands för att hjälpa, samt för att föreslå saftiga intriger och relationer. Rollskrivningsarbetet kommer att koordineras via Google-drive.

 

Hur anmäler jag mig?

ANMÄL DIG VIA DETTA FORMULÄR

…efter att du läst igenom all information på hemsidan ; )

 

~ LÄS MERA™ ~

 


 

Tilldelade roller

Följande roller har redan blivit tilldelade.
Senast uppdaterat 16.10.2018.

 

ASAGUDAR
Freja
Loke

 

DEMONER
”Fallen ängel”
”Fallen ängel”
Krigets ryttare
Mammon

 

DRÖMVÄSEN
Lucien (SL)

 

ENDLESS
Death
Dream

 

GREKISKA GUDAR
Apollon
Artemis

 

JAPANSKA GUDAR
Izanami

 

KALEVALA
Ilmatar
Tapio
Tuonetar
Väinämöinen

 

KELTISKA GUDAR
Badb

 

MÄNNISKOR
Constantine
Hob Gadling
Nikola Tessla

 

NYA GUDAR
Media
The Idol